Ruszyła Suwalska V edycja kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Suwałkach.

Dodane przez adm1 - czw., 09/11/2023 - 14:22

Kategoria

Suwalska V edycja kampanii

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Suwałkach.

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women'sWorld Summit Foundationi i jest rozwijana od 11 lat.

W Polsce - Fundacja po DRUGIE -zaczęła rozwijać i propagować kampanię od 2014 roku.

Celem nadrzędnym kampanii jest uwrażliwienie, edukowanie, przeciwdziałaniew zakresie przeciwdziałania różnym formom krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Kampania ma edukować, mobilizować i zachęcać do działania na rzecz zapobiegania przemocy i przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz zrealizowania ogólnoświatowego celu jakim jest minimalizowanie, przeciwdziałanie i zakończenie przemocy.

Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, zatem działa profilaktycznie.

Także w Suwałkach od 2019 roku organizowane są działania mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc oraz krzywdzenie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Koordynatorami 4 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu  dzieci i młodzieży” w Suwałkach są:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach           
  • Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
  • przy współpracy koalicjantów: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach,  Areszt Śledczy w Suwałkach.

Suwalska 5 edycja kampanii trwa od 1 listopada do 19 listopada 2023 roku.

Współorganizatorzy, w ramach realizacji założeń kampanii, zaplanowali do realizacji różnorodne działania adresowane do wszystkich zainteresowanych w mieście Suwałki, w tym do zainteresowanych uczniów, nauczycieli z przedszkoli, szkół  i placówek oraz rodziców uczniów.

Szczegółowe działania, terminy, godziny i instytucje odpowiedzialne zamieszczone są w poniższym harmonogramie działań.

Na zakończenie 5 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu 21 listopada 2023 r., godz. 11.30 zaplanowana została konferencja podsumowująca działania 19 dni, na której zostanie wygłoszony wykład „Kształtowanie krytycznej analizy informacji do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych (wykładowca prof. Mariusz Jędrzejko)

Opracowały:

Alicja Romanowska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,                

 Hanna Zienkiewicz, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

 

Plakat