Opieka nad dzieckiem i rodziną

Asystent Rodziny
Podstawa prawna :

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 821)
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1329)
Załączniki