Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej