Ogłoszenie na usługi społeczne na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków oraz dowóz

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843) na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom,  młodzieży, osobom  dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania na terenie miasta Suwałki.