Świadczenie usług zwiazanych ze sprzedażą żywności i art. higien.-sanitarnych na podstawie talonów

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro.