Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

Dodane przez adm1 - wt., 27/12/2022 - 09:18

                                                                                           Asystent   Osobisty  Osoby  Niepełnosprawnej

                                             Logo                                                                                                 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przystępuje do realizacji Resortowego Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 .  Całkowita wartość zadania – 809 364,49 zł, z tego: - dotacja celowa FS – 100%

Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki

Do  wsparcia  z programu uprawnione są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji;
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie  bezpłatne, realizowane w ramach pozyskanych środków. MOPR będzie realizował usługi asystencji osobistej samodzielnie  zgodnie z założeniami programu pkt IV ppkt 23,1,3.  

Osoby zainteresowane usługą asystenta prosimy o kontakt w siedzibie

MOPR w Suwałkach ul. Filipowska 20 lub pod nr telefonów: 87 562 89 70, 87 562 89 77,  87 44 40 643

W załączeniu:

  1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  2. Karta zgłoszenia do Programu
  3. Klauzula informacyjna