Środowiskowy Dom Samopomocy

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Filipowskiej 20. Powstał w grudniu 2005 r. dzięki zaangażowaniu władz miejskich i wojewódzkich dbających o rozwój infrastruktury społecznej.
„Dom” przeznaczony jest dla 35 osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego, mającego na celu poprawę ich funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji. Jest jednym z elementów sieci oparcia psychicznego na terenie miasta Suwałk.
Jest odpowiedzią na potrzeby środowiska, bowiem uczestnicy wychodząc codziennie z domu spotykają się z przyjaciółmi, spędzają czas wolny, odciążają rodziny. Mają szansę być aktywnymi uczestnikami życia w społeczności lokalnej. Są traktowani z szacunkiem, a każdy postrzegany jest jako indywidualność.

Fotorelacja
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3