I Krajowy Zjazd Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów

Dodane przez administrator - czw., 16/09/2021 - 11:30

Kategoria

Sąd Okręgowy w Suwałkach organizuje w dniach 22-24 września 2021 r. w Sejnach konferencję pn. ,,Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny’’ w ramach I Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, którego priorytetowym celem jest usprawnienie działania systemu opiniodawczego instytucji działających w ramach wymiaru sprawiedliwości. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych poświęconych specyfice pracy z udziałem przedstawicieli Zespołów z całego kraju jak również dotyczących działań pomocowych na rzecz dziecka oraz rodziny. Inicjatywa została wsparta przez następujących koalicjantów: Areszt Śledczy w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jak również Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.