Zostań rodzicem zastępczym - Podaruj dzieciom szczęście- Podaruj dzieciom dom

Dodane przez adm - czw., 01/02/2024 - 11:27

Kategoria

Zostań rodzicem zastępczym - Podaruj dzieciom szczęście-

Podaruj dzieciom dom

oraz zamieszkaj w budynku udostępnionym przez Miasto Suwałki

(ul. Szkolna 7)

Średniorocznie ponad 30 suwalskich dzieci, które z różnych przyczyn muszą opuścić rodzinny dom (alkoholizm, inne nałogi, sieroctwo, choroby rodziców czy inne zaniedbania), wymagają opieki i wychowania.

Niewielka część z nich znajduje swoją zastępczą mamę lub tatę wśród bliższej lub dalszej rodziny.

Pozostałe dzieci czekają może właśnie na Ciebie !

Zostań super rodzicem zastępczym !

Stwórz bezpieczny szczęśliwy dom !

Miasto Suwałki poszukuje osób chętnych, odpowiedzialnych, gotowych do podjęcia wyzwania polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu dziecka na terenie miasta.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. odbędą szkolenie uprawniające do pełnienia w/w funkcji
 2. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 3.  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 4. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek posiadają,
 5. nie została im ograniczona zdolność do czynności prawnych,
 6. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 4. co najmniej jedna osoba musi posiadać własne źródło dochodu,

Podejmując się tak ważnej roli wobec dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej otrzymujesz wsparcie ze strony Miasta Suwałki w formie:

 1. udostępnienia mieszkania w zabudowie bliźniaczej,
 2. wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
 3. świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka,
 4. wsparcia pedagoga, psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego
 5. osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 6. częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu oraz niezbędnego remontu,
 7. świadczeń pielęgnacyjnych w sytuacji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
 8. uprawnienia do 800+ i 300+,
 9. szkolenia, grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Przemyśl, rozważ, zastanów się – skontaktuj się z nami do 30 czerwca 2024 r.

 –  dzieci czekają

Osoby chętne i zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowska 20, pokój 32 lub tel. 87 562 89 70 wew. 640

Linki do stron www :

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/239701

Przegląd Suwalski - film od 1:26 do 14:58

Radio Białystok

https://radio5.com.pl/2024/03/poszukiwana-para-do-prowadzenia-rodzinnego-domu-dziecka/

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka
Prowadzenie rodzinnego domu dziecka
Prowadzenie rodzinnego domu dziecka