Bezpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dodane przez adm1 - śr., 11/10/2023 - 11:43

Kategoria

Tytuł: Bezpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych.

Informujemy, że akcja pomocy w nauce uczniom z rodzin zastępczych będzie kontynuowana w roku szkolnym 2023/2024.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie wszystkim Rodzinom Zastępczym, które na co dzień korzystają z pomocy świadczonej przez prowadzone przez Państwa Centrum lub pozostają w kontakcie z Centrum, informacji o programie realizowanym przez wolontariuszy Ruchu Polska 2050. Inicjatywa ta ma charakter apolityczny i polega na wspieraniu dzieci z rodzin zastępczych poprzez udzielanie im nieodpłatnych, zdalnych korepetycji ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Dla każdego zgłoszonego do projektu dziecka, na podstawie przedstawionego zakresu potrzebnej pomocy (klasa, przedmiot, ilość godzin) dobierany jest z naszej ogólnopolskiej bazy spełniający te kryteria korepetytor, który kontaktowany jest z rodziną.

W dalszej części wszelkie ustalenia, np. co do rodzaju użytego komunikatora, pory przeprowadzania zajęć, szczegółowego zakresu materiału itp. odbywają się na linii rodzina/uczeń – korepetytor. Wojewódzcy i powiatowi koordynatorzy są w kontakcie z rodziną i monitorują przebieg oraz poprawność prowadzonych zajęć.

Setki zadowolonych dzieci, dziesiątki napływających podziękowań dają nam ogromną satysfakcję z podejmowanych działań oraz motywują do większego zaangażowania.

Serdecznie prosimy zatem, by zechcieli Państwo przekazać wszystkim zainteresowanym Rodzinom Zastępczym naszą akcją.

Rodziny same zgłaszają swoje potrzeby na adres mailowy: pieczazastepcza@stowarzyszenie2050.pl

po uprzednim skontaktowaniem się z naszym koordynatorem wojewódzkim.

Dane kontaktowe koordynatora akcji w województwie podlaskim:

Jerzy Wawrusiewicz

 nr tel.: 664 493 412

e-mail: aidkaj@wp.pl

który udzieli wszelkich dodatkowych informacji w razie potrzeby.