PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS PODPROGRAM 2023

Dodane przez adm - śr., 01/02/2023 - 12:28

Kategoria

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

 WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PODPROGRAM 2023

http://bzsos.pl/wp-content/uploads/2018/09/Loga_na_strony_intrnetowe.png

CELE PROGRAMU

 Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024  r.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

 • dochód nie przekraczający  1 823,60  zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • dochód nie przekraczający  1 410 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • osobiste stawiennictwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach pokój
  nr 20
  – dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 • przedłożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach
  o sytuacji dochodowej osoby/rodziny poświadczonego przez organizację partnerską – dotyczy osób  nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

DOTYCHCZAS NA TERENIE MIASTA SUWAŁK ŻYWNOŚĆ PRZEKAZYWANA BYŁA  PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

 • Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała, 16-400 Suwałki, ul. 11 Listopada 6
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 36
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 58
 • Rzymskokatolicka Parafia Konkatedralna p.w. Św. Aleksandra,16-400 Suwałki,
   ul. Em. Plater 2
 • Parafia Rzymsko-Katolicka  Chrystusa Króla, 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 3
 • Stowarzyszenie ,,Związek Ukraińców w Suwałkach” 16-400 Suwałki, ul. A. Piłsudskiej 13B lok.26

Szczegółowe informacje do Programu https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027