Pomoc specjalistyczna (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/przemoc-w-rodzinie/435-pomoc-specjalistyczna)

Domyślna grafika

Poradnictwo specjalistyczne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do korzystania z poradnictwa specjalistycznego osoby, które w wyniku trudnych przeżyć znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu i chcą uzyskać wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji.


Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/przemoc-w-rodzinie/435-pomoc-specjalistyczna