Dział Pomocy Kryzysowej (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/przemoc-w-rodzinie/434-dzial-pomocy-kryzysowej)

Domyślna grafika

Dział Pomocy Kryzysowej świadczy pomoc osobom i rodzinom z terenu miasta Suwałk, które w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu i potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji. Pomoc świadczona jest bez względu na posiadany dochód. 


Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/przemoc-w-rodzinie/434-dzial-pomocy-kryzysowej