Pomoc w usługach (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/pomoc-spoleczna/418-pomoc-w-uslugach)

Domyślna grafika

I. Usługi Opiekuńcze higieniczno-sanitarne i gospodarcze

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)
  3. uchwała Nr XXV/279/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich udzielania
  4. kodeks postępowania administracyjnego

II. Usługi Specjalistyczne

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)
  3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych   (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
  4. uchwała Nr XXV/279/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich udzielania
  5. kodeks postępowania administracyjnego

Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/pomoc-spoleczna/418-pomoc-w-uslugach