Strategia (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/nasz-mopr/453-strategia)

Domyślna grafika

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006 - 2015 - sprawozdanie.
W dniu 27 maja br. na sesji Rady Miejskiej przyjęto sprawozdanie z realizacji za okres 3 lat obejmujące działania w latach 2006 - 2008.


Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/nasz-mopr/453-strategia