Nabór na stanowisko opiekuna w ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/biezace-informacje-nabor-pracownikow/959-nabor-na-stanowisko-opiekuna-w-ogrzewalni-dla-osob)

Domyślna grafika

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

zatrudni osoby na stanowisko opiekuna
w ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych

Wymagania:

Wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (wybrana osoba zostanie zobowiązana do odbycia szkolenia przed podjęciem zatrudnienia).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Warunki zatrudnienia:

Data zatrudnienia:      01.09.2022 r.

Wymiar etatu:            możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

System pracy:             zmianowy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierających list motywacyjny i życiorys do dnia 16 sierpnia 2022 r. w sekretariacie Ośrodka.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 87 565 28 81.


Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/biezace-informacje-nabor-pracownikow/959-nabor-na-stanowisko-opiekuna-w-ogrzewalni-dla-osob